Spjald Fritid Fitness 09-06-2017

Du finder os i Spjald Fritidscenter på 1. sal. 
Kontakt os på spjaldfitnesss@gmail.com


Vi er en forening drevet af frivillige. Vi bestræber os på at yde den bedste service for medlemmerne.

Vi vil rigtig gerne modtage ros, ris og gode ideer. 

Regelsæt for medlemmer af Fitness 08-11-2017
  1. Du køber et adgangskort der bruges som nøgle. Dette aktiveres i fitness centret ved indmeldelse, og gælder i den periode du har betalt for. Kortet må kun bruges af ejeren. Kortet skal benyttes hver gang lokalet bruges.
  2. Unge under 15 år træner gratis, på eget ansvar og kun ifølge med et medlem over 18 år fra egen hustand.
  3. Man skal vise hensyn til andre medlemmer og foreningens instruktører.
  4. Der MÅ IKKE trænes i udendørssko og der skal bruges egnet træningstøj. Der må ikke trænes i bar overkrop.
  5. Medbringelse af værdigenstande er på eget ansvar. Hallens bade- og omklædningsfaciliteter må benyttes. Se på skærmen i forhallen.
  6. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt papir og andet skrald i skraldespanden. Træningsudstyret skal aftørres efter brug, der står sprit i flasker i lokalet.
  7. Nyt regelsæt i Spjald Fritid Fitness pr. 1/9-2018 Ved misbrug af medlemskortet, fx. Hvis man udlåner/overlader kortet til andre eller hvis man tager ikke-medlemmer med i Spjald Fritid Fitness - pålægges man 500kr i kontrolafgift på medlemsskabet! Betales denne bøde ikke, lukkes medlemsskabet. Det er fortsat tilladt for medlemmer over 18 år, gratis at tage et barn(u15) med fra egen husstand, i centeret. Dette grundet vi i foreningen ikke har råd til at undvære kontingent betaling, fra alle som benytter Spjald Fritid Fitness. Ligeledes også en forudsætning for vi fortsat har råd til nyanskaffelser efter medlemmernes ønsker og behov.
 
Bortvisningsgrund:
- At give adgang til ikke-medlemmer
- rygning
- brug af doping og andre ulovlige stoffer
- Ødelæggelse af inventar
- Hensynsløs opførsel overfor andre.


 
gratis prøvetimer / gæstetræning 03-08-2017
Man kan få 1 gratis prøvetime i centret i instruktørtiden, hvor man skal opgive sit navn ved skranken. Udenfor instruktørtiden er der ingen prøvetimer.

Gæste træning foregår således, at man må komme i centret i følge med et medlem og skal betale 40 kr. pr. gang. Man betaler via hjemmesiden. Betalings rubrikken findes under opret/køb medlemskab "gæstetræning" og foregår via mobilepay eller betalingskort. 

Vi vil løbende foretage kontrol af om dette bliver overholdt. Da det er i medlemmernes interesse at al træning bliver betalt. 
Formål og medlems politik 09-06-2017
Spjald Fritid Fitness´ formål er:
  •       at skabe lige adgang til motion for alle
  •       at virke for fremme af sundhed og give inspiration til en sundere livsstil og
  •       at bidrage til et fællesskab og en foreningskultur i Spjald

Man kan blive medlem af Fitness når man er fyldt 15 år og har betalt medlemskontingent.
Børn under 15 år må benytte sig af træningslokalerne i følge med et medlem over 18 år.
Hvert medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre.
 
 
Man kan altid melde sig ud af Spjald Fritid Fitness.
Der tilbagebetales ikke kontingent for den påbegyndte periode, hvor udmeldelsen sker.
Hvis et medlem ikke betaler kontingent, lukkes adgangskortet.
 
 
ANTIDOPING DANMARK
Doping, det vil sige indtagelse af stoffer, der enten befinder sig på Anti Doping Danmarks liste over forbudte stoffer, eller stoffer, der ifølge dansk lovgivning er forbudte at besidde eller indtage, er ligeledes forbudt i Spjald fitness.
Hvis en person bliver taget i doping, medfører det øjeblikkelig bortvisning samt 2 års karantæne fra Spjald Fritid 
Spjald Fritid | Lindevej 8 | 6971 Spjald | Tlf.: 40305001