Du finder os i Spjald Fritidscenter på 1. sal. 
Kontakt os på spjaldfitnesss@gmail.com eller på vores facebook side.


Vi er en forening drevet af frivillige. Vi bestræber os på at yde den bedste service for medlemmerne.

Vi vil rigtig gerne modtage ros, ris og gode ideer. Man kan få 1 gratis prøvetime i centret i instruktørtiden, hvor man skal opgive sit navn ved skranken. Udenfor instruktørtiden er der ingen prøvetimer.


Gæste træning foregår således, at man må komme i centret i følge med et medlem og skal betale 40 kr. pr. gang. Man betaler via hjemmesiden eller mobilpay i centret. Betalings rubrikken på hjemmesiden findes under opret/køb medlemskab "gæstetræning" 

Vi vil løbende foretage kontrol af om dette bliver overholdt. Da det er i medlemmernes interesse at al træning bliver betalt. 


Spjald Fritid Fitness´ formål er:
  •       at skabe lige adgang til motion for alle
  •       at virke for fremme af sundhed og give inspiration til en sundere livsstil og
  •       at bidrage til et fællesskab og en foreningskultur i Spjald

Man kan blive medlem af Fitness det år man fylder 15 og har betalt medlemskontingent.
Børn under 15 år må benytte sig af træningslokalerne i følge med et medlem fra egen husstand over 18 år.
Hvert medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre.
 
 
Man kan altid melde sig ud af Spjald Fritid Fitness.
Der tilbagebetales ikke kontingent for den påbegyndte periode, hvor udmeldelsen sker.
Hvis et medlem ikke betaler kontingent, lukkes adgangskortet.
 
 
ANTIDOPING DANMARK
Doping, det vil sige indtagelse af stoffer, der enten befinder sig på Anti Doping Danmarks liste over forbudte stoffer, eller stoffer, der ifølge dansk lovgivning er forbudte at besidde eller indtage, er ligeledes forbudt i Spjald fitness.
Hvis en person bliver taget i doping, medfører det øjeblikkelig bortvisning samt 2 års karantæne fra Spjald Fritid
Spjald Fritid | Lindevej 8 | 6971 Spjald | Tlf.: 40305001